Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF POPICE U HUSTOPEČÍ
od 10.6. do 16.6.2024 - 24. týden

pondělí 10.6. pondělí 10. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 11.6. památka sv. Barnabáše, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 12.6. středa 10. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 13.6. památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Kostel sv. Ondřeje 18:00 Za Josefa Střelce a celou rodinu
pátek 14.6. pátek 10. týdne v mezidobí
Kostel sv. Ondřeje 18:00 pro děti
sobota 15.6. sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 16.6. 11. neděle v mezidobí
Kostel sv. Ondřeje 09:30 Za Blažeje Mahovského, zemřelou a živou rodinu, a Jana Hanáka
Za Jana Vintrlíka, manželku a celou rodinu

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY