Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF POPICE U HUSTOPEČÍ
od 20.5. do 26.5.2024 - 21. týden

pondělí 20.5. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 21.5. svátek Výročí posvěcení katedrály
Dnes mše sv. není
středa 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Dnes mše sv. není
čtvrtek 23.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Kostel sv. Ondřeje 18:00 Za Marii Zoubkovu, Augustýnu Urbánkovu, manžela a celou rodinu
pátek 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Kostel sv. Ondřeje 18:00 pro děti
sobota 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Kostel sv. Ondřeje 09:30 První Svaté přijímaní děti

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY