Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF POPICE U HUSTOPEČÍ
od 22.7. do 28.7.2024 - 30. týden

pondělí 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Dnes mše sv. není
úterý 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
středa 24.7. sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Dnes mše sv. není
čtvrtek 25.7. svátek sv. Jakuba, apoštola
Kostel sv. Ondřeje 18:00 Za rodinu Rausovu, Svobodovu a duše v očistci
pátek 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Dnes mše sv. není
sobota 27.7. památka sv. Gorazda a druhů
Dnes mše sv. není
neděle 28.7. 17. neděle v mezidobí
Kostel sv. Ondřeje 09:30 Za rodiče Bendeovi a syna Štefana
Za rodiče Masařovi a syna Ondřeje
Za rodiče Jelínkovi syna Františka a Richarda

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY