Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Kostel sv. Ondřeje (Popice)

  Za Marii Matýškovu, manžela, syna a Marii Konečnou

3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
4sobota 5. velikonočního týdne
56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Kostel sv. Ondřeje (Popice)

  Za Jaroslava Urbánka, rodiče a duše v očistci

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7úterý 6. velikonočního týdne
8Panny Marie, prostřednice všech milostí
9Nanebevstoupení Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Kostel sv. Ondřeje (Popice)

  Za Marii Píchovu, manžela a rodiče

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
11sobota 6. velikonočního týdne
127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Kostel sv. Ondřeje (Popice)

  Za Františka Šebestu, manželku, syna Františka a Marii Zoubkovu

13Panny Marie Fatimské
14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Kostel sv. Ondřeje (Popice)

  Za Emilii a Margitu Švončinárovu a celou rodinu

17pátek 7. velikonočního týdne
18sv. Jana I., papeže a mučedníka
19Seslání Ducha Svatého
 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Kostel sv. Ondřeje (Popice)

  Za Marii Mikulicovu, manžela, syna a celou rodinu

20Panny Marie Matky Církve
21Výročí posvěcení katedrály
22sv. Rity z Cascie, řeholnice
23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Kostel sv. Ondřeje (Popice)

  Za Marii Zoubkovu, Augustýnu Urbánkovu, manžela a celou rodinu

24den modliteb za církev v Číně
25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
26Nejsvětější Trojice
27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28úterý 8. týdne v mezidobí
29sv. Pavla VI., papeže
30Těla a Krve Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • kaple sv. Rocha, Rozálie a Šebestiána

  Za Stanislava Mikulicu, manželku, syna a celou rodinu

31Navštívení Panny Marie