Noc kostelů

Noc kostelů

Program Noci kostelů - Popice

 

pátek 7. června 2024

Kostel sv. Ondřeje

 

Zveme Vás k prohlídce kostela sv. Ondřeje. V 18 hod. mše svatá. Kostel bude otevřený od 19 hod. do 22 hod. Možnost komentované nebo volné prohlídky. Ke zhlédnutí budou perokresby návrhů křížové cesty od výtvarnice Jaroslavy Sojnekové.

 

Program:

Výstava perokreseb

19 až 22 hod.

Po celou dobu noci kostelů bude v lodi kostela výstava perokreseb návrhů křížové cesty od výtvarnice Jaroslavy Sojnekové.

 

Prohlídka kostela

19 až 21 hod.

Prohlídka kostela komentovaná nebo samostatná s mapou.

Výstup na kostelní věž, prohlídka půdy kostela, zvonů a hodinového stroje.

 

Křížová cesta ve vinohradu

Volná prohlídka křížové cesty.

V 21 hod. světelný průvod od kostela ke křížové cestě.

 

Další informace na www.nockostelu.cz